VÅR MÅLSÄTTNING ÄR ATT ÖKA ER LÖNSAMHET

VI ÄR KONSULTER INOM VERKSAMHETSUTVECKLING MED FOKUS PÅ ISO 9001, 14001 OCH 45001

Vi jobbar strukturerat och systematiskt.

Vi är specialiserade på att hjälpa våra kunder att skapa en struktur för effektivt förbättringsarbete, hög grad av kundnöjdhet och ett hållbart företagande.

NÄR VERKSAMHETEN VÄXER STÄLLS HÖGRE KRAV PÅ TYDLIGA PROCESSER OCH RUTINER. TILLSAMMANS BYGGER VI EN STRUKTUR SOM STÄRKER ER FÖR FRAMTIDEN

develoq - Vi hjälper er att bygga en struktur för effektiv verksamhetsutveckling

develoq är en konsultverksamhet där vi hjälper företag att utveckla sin verksamhet och skapa en effektiv struktur för systematiskt förbättringsarbete.

Vi hjälper våra kunder att säkerställa och genomföra en effektiv process oavsett om det gäller att kartlägga omvärlden och sina intressenter, analysera risker och möjligheter, formulera policys, mål och handlingsplaner, utvärdera och bedöma leverantörer, kartlägga kompetens och kompetensbehov eller utveckla ett integrerat ledningssystem, t ex inför certifiering, enligt ISO 9001 (kvalitet) och ISO 14001 (miljö).

En viktig förutsättning för att uppnå och bibehålla en hög lönsamhet är att ha en struktur som möjliggör effektivt förbättringsarbete, effektiv resurs- och ansvarsfördelning samt god kontroll på risker och möjligheter.

En annan viktig förutsättning för framgångsrikt förbättringsarbete är att kartlägga och dokumentera sina processer. Vi hjälper er att kartlägga era processer och lägga grunden för ett effektivt förbättringsarbete.