KUNSKAP OCH FÖRSTÅELSE ÄR VIKTIGA FAKTORER FÖR ATT MINSKA NEGATIV MILJÖPÅVERKAN

Vi utbildar medarbetarna och bygger miljömedvetenhet

GOD MILJÖKUNSKAP I ORGANISATIONEN ÖKAR FÖRUTSÄTTNINGARNA MINSKAD MILJÖPÅVERKAN

Vi utbildar er personal i grundläggande miljökunskap

För att få med alla medarbetare i ett utmanande miljöarbete krävs kunskap och medvetenhet, både om vilka konsekvenser olika typer av miljöpåverkan får och hur man kan arbeta för att minimera miljöpåverkan.

Miljöutbildning innebär en högre grad av medvetenhet hos medarbetarna. Det skapar också ett större engagemang för att minska verksamhetens negativa miljöpåverkan.

Vi utbildar er personal i syfte att bygga en högre medvetenhet och ett större engagemang.