INTEGRERAT LEDNINGSSYSTEM FÖR KVALITET, MILJÖ & ARBETSMILJÖ

VÅRA KONSULTER VÄGLEDER ER HELA VÄGEN FRAM TILL ISO-CERTIFIERING

Ett effektivt ledningssystem är en viktig nyckel till ökad kundnöjdhet och lönsamhet, trygg och säker arbetsmiljö samt minskad negativ miljöpåverkan

 

LEDNINGSSYSTEM FÖR KVALITET, MILJÖ & ARBETSMLJÖ

Kvalitet: Ett effektivt kvalitetsarbete ger, i regel, goda möjligheter att minska kostnader och öka lönsamheten. Många oberoende forskningsresultat och undersökningar visar att kvalitetsbristkostnader ofta uppgår till, smått otroliga, 20-25 % av verksamhetens totala omsättning.

Miljö: Med ett strukturerat miljöfokus minskas verksamhetens negativa miljöpåverkan, något som också uppskattas av kunderna.

Arbetsmiljö: Medarbetarna är verksamhetens viktigaste resurser vilket gör fokus på arbetsmiljön till ett viktigt verktyg för framgång.

När vi identifierat vad som saknas och vad som krävs för att bli godkänd och certifierad enligt ISO 9001, ISO 14001 eller ISO 45001, hjälper vi er att skapa ett dokumenterat, integrerat ledningssystem för kvalitet, miljö och arbetsmiljö.

Vi vägleder våra kunder att identifiera och implementera rätt metoder för bl a:

 • processkartläggning,
 • rutinbeskrivning,
 • Intressent- och omvärldsanalys,
 • risk- och möjlighetsanalys,
 • utvärdering av kundnöjdhet,
 • utvärdering och löpande bedömning av leverantörer,
 • kompetenskartläggning,
 • formulering av policys och mål
 • identifiering och värdering av miljöaspekter
 • miljöutredning
 • uppföljning, mätning, analys och ett effektivt förbättringsarbete
 • m.m.

Vi finns med hela vägen fram till ISO-certifiering (9001, 14001 och 45001) och säkerställer ett effektivt resursutnyttjande och rätt vägval.

Vi har också flera kunder som inte, i första hand, avser att certifiera verksamheten mot en ISO-standard. De har som mål att skapa en effektiv struktur för att säkerställa bibehållen kvalitet vid tillväxt.