HUR TAR JAG REDA PÅ VAD SOM KRÄVS FÖR ATT KUNNA BLI ISO-CERTIFIERAD?

Med en strukturerad GAP-analys identifierar vi vad som behöver göras för att leva upp till kraven i en eller flera ISO-standarder.

VI IDENTIFIERAR VAD SOM SAKNAS FÖR ATT KUNNA CERTIFIERAS

GAP-Analys mot ISO-certifiering, enligt standarderna ISO 9001, ISO 14001 & ISO 45001

Kraven i ISO-standarderna 9001, 14001 och 45001 är omfattande. Vi hjälper er att identifiera vad som behöver göras för att säkerställa att ni lever upp till alla krav.