HUR SÄKERSTÄLLER NI ATT NI FÖLJER ALLA LAGAR OCH FÖRESKRIFTER?

Med ett effektivt verktyg kan ni säkerställa lagefterlevnad

SPARA TID MED EN BRA WEBBLÖSNING

Laglista och lagefterlevnad

Vi har genomfört jämförelser och undersökningar för att identifiera den tjänst som skapar högst nytta på enklast möjliga sätt och vårt val faller på Lagportalen. Med Lagportalen som verktyg hjälper vi er att identifiera de lagar som gäller för er verksamhet och med en tillgänglig funktionalitet kan ni enkelt följa upp hur väl ni efterlever gällande lagstiftning. Vidare ges användaren en förståelig beskrivning av aktuell lagtext, vilket underlättar när man skall bedöma lagefterlevnad. Förändringar i lagstiftning kommuniceras så snart de släpps.