FÖRENKLA VARDAGEN MED SYSTEMSTÖD

UNDERLÄTTA KVALITETS- OCH MILJÖARBETET MED EFFEKTIVA IT-STÖD

Med rätt mjukvara kan kvalitets- och miljöarbetet effektiviseras.

VI SAMARBETAR MED OLIKA LEVERANTÖRER AV MJUKVARA

IT-Stöd

Kvalitets- och miljöarbetet kan underlättas med genom användande av olika mjukvaror. För närvarande har vi samarbeten kring 2 olika mjukvaror, som hjälper vara kunder att få god kontroll på hur väl lagar och föreskrifter efterlevs och säkerställer en effektiv avvikelsehantering.

Avvikeslehantering

Avvikelsehantering är ett av de viktigaste verktygen för effektivt förbättringsarbete. Här ligger också stor del av den potentiella kostnadsreduceringen.

Laglista och lagefterlevnad

Att säkerställa lagefterlevnad kan vara ett mycket svårt arbete om man inte har effektivt systemstöd. Vi vet vad som fungerar väl.